Image
Image

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤOY

Την αγορά ενός ακινήτου συνοδεύουν πρόσθετες δαπάνες που επιβαρύνουν την πραγματική αξία του ακινήτου. Οι δαπάνες αυτές είναι οι ακόλουθες:

1. Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτου. Για τα πρώτα 15.000€ της αξίας του ακινήτου που αναγράφεται στα συμβόλαια (συνήθως είναι η αντικειμενική αξία) ο φόρος μεταβίβασης υπολογίζεται με συντελεστή 7% στα εκτός σχεδίου ακίνητα (με 9% στα εντός σχεδίου ακίνητα ή εάν βρίσκεται σε περιοχή στην οποία υπάρχει παράρτημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας). Για το υπόλοιπο ποσό της αξίας του ακινήτου που αναγράφεται στα συμβόλαια, ο φόρος μεταβίβασης υπολογίζεται με συντελεστή 9% και 11% αντίστοιχα.
2. Ο φόρος υπέρ των ΟΤΑ. Επιβάλλεται ένα πρόσθετο τέλος 3% επί του φόρου μεταβίβασης ακινήτου υπέρ του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα όρια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο.
3. Τα συμβολαιογραφικά έξοδα. Τα συμβολαιογραφικά έξοδα υπολογίζονται με συντελεστή 1,5% έως 2% περίπου επί της τιμής του ακινήτου που αναγράφεται στα συμβόλαια. Επίσης, υπάρχει επιβάρυνση για τα χαρτόσημα, τα έξοδα υπέρ τρίτων και τα έξοδα υποθηκοφυλακείου, τα οποία υπολογίζονται με συντελεστή 0,5% επί της τιμής του ακινήτου που αναγράφεται στα συμβόλαια.
4. Τα δικηγορικά έξοδα. Η παράσταση δικηγόρου είναι υποχρεωτική και κοστίζει περίπου 1,5% επί της πραγματικής τιμής του ακινήτου ή κατόπιν συμφωνίας.
5. Τα μεσιτικά έξοδα. Κατόπιν συμφωνίας.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤOY

Ο πωλητής χρειάζεται από την εφορία:

1. Τον τίτλο κτήσης του ακινήτου και πιστοποιητικό μεταγραφής του.
2. Πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου με την δήλωση του μηχανικού που το συνέταξε σύμφωνα με τον Νόμο 651/1977 και τον Νόμο 1337/1983 (Απαιτείται μόνο αν το μεταβιβαζόμενο ακίνητο είναι οικόπεδο με ή χωρίς κτίσματα ή αγροτεμάχιο που βρίσκεται εντός της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου Ζ.Ο.Ε).
3. Υπεύθυνη δήλωση του μεταβιβάζοντος θεωρημένη απ’ την ΔΟΥ στην οποία υποβάλλει δήλωση φόρου εισοδήματός του, ότι η μεταβιβαζόμενη ιδιοκτησία δεν του απέφερε κανένα εισόδημα και πάντως όχι πέραν της πενταετίας, ή αν του απέφερε εισόδημα πιστοποιητικό απ την ίδια Εφορία ότι υπέβαλλε δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος σχετική με το ακίνητο για την τελευταία διετία και δήλωσε τα εκ του ακινήτου εισοδήματα, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 2238/94.
4. Υπεύθυνη δήλωση του μεταβιβάζοντος θεωρημένη από την ΔΟΥ εισοδήματός του, ότι έχει συμπεριλάβει το μεταβιβαζόμενο ακίνητο στο έντυπο Ε-9 και δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης μεγάλης ακίνητης περιουσίας ή στην περίπτωση που έχει τέτοια υποχρέωση πιστοποιητικό από την ΔΟΥ ότι έχει υποβληθεί η κατά νόμο δήλωση, έχει συμπεριληφθεί η μεταβιβαζόμενη ιδιοκτησία και έχει πληρωθεί ο φόρος, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 2459/97.
5. Αν ο τίτλος κτήσης του είναι κληρονομιά, γονική παροχή, προίκα, ή δωρεά απαιτείται :
α) Αν ο τίτλος είναι έως την 31.12.1984, για μεν τις δωρεές εν ζωή, γονικές παροχές και προίκες, απαιτείται αντίγραφο του οικείου συμβολαίου ή βεβαίωση του συμβολαιογράφου που συνέταξε το συμβόλαιο, ότι τούτο συντάχθηκε μέχρι και την 31.12.1984 και δεν συντρέχει περίπτωση μετάθεσης του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης, για δε τις κτήσεις αιτία θανάτου, ληξιαρχική πράξη θανάτου, από την οποία να προκύπτει ότι ο θάνατος του κληρονομούμενου ή του δωρητή επήλθε μέχρι και την 31.12.1984, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του υπόχρεου ότι δεν συντρέχει περίπτωση μετάθεσης του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης.
β) αν ο τίτλος κτήσης είναι από την 1.1.1985 και εφεξής απαιτείται πιστοποιητικό από την αρμόδια ΔΟΥ, περί μη οφειλής φόρου κληρονομιάς ή προίκας ή δωρεάς ή γονικής παροχής αντίστοιχα, σύμφωνα με το Ν,Δ 118/1973, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Νόμο 2892/2001.
6. Βεβαίωση από τον Δήμο στον οποίο υπάγεται το ακίνητο, ότι δεν οφείλεται για το συγκεκριμένο ακίνητο τέλος ακίνητης περιουσίας, σύμφωνα με το Ν. 2130/1993 (για την έκδοση της βεβαίωσης απαιτείται να προσκομιστεί στον αρμόδιο Δήμο ή Κοινότητα αντίγραφο του τίτλου κτήσεως του ακινήτου και ο τελευταίος λογαριασμός της ΔΕΗ).
7. Πιστοποιητικό από τον αρμόδιο Δήμο ή Κοινότητα όπου ανήκει το ακίνητο ότι έχει υποβληθεί από τον μεταβιβάζοντα δήλωση ιδιοκτησίας, στην περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή που εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης σύμφωνα με τον Νόμο 1337/1983 και η πράξη εφαρμογής κυρώθηκε μετά την 25/11/1994 ή δεν έχει ακόμα κυρωθεί. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου που έχει ενταχθεί στο σχέδιο πόλης με το Νόμο 1337/1983 και έχει κυρωθεί η πράξη εφαρμογής, απαιτείται και βεβαίωση από τον αρμόδιο Δήμο ή την Κοινότητα περί μη οφειλής ληξιπρόθεσμων οφειλών του ακινήτου αυτού σε γη και χρήμα, από την ένταξή του στο σχέδιο πόλης (Τα παραπάνω απαιτούνται όταν πρόκειται για οικόπεδο με η χωρίς κτίσματα).
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/84 ότι ο μεταβιβάζων δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 2084/92 και Απόφασης Υπουργού Εργασίας Φ21/116/ΦΕΚ 839/10-7-00 ή αν υπάγεται βεβαίωση μη οφειλής – ασφαλιστικής ενημερότητας του αρμόδιου ΙΚΑ σε περίπτωση που ο μεταβιβάζων είναι έμπορος , συμμετέχει σε επιχείρηση, είναι ιδιοκτήτης νεοαναγειρόμενου κτίσματος και στις λοιπές περιπτώσεις που ορίζει ο άνω νόμος.
9. Βεβαίωση απ’ τον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεως Ελλάδας, ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα δήλωση του Ν. 2308/85 για το μεταβιβαζόμενο ακίνητο ή κτηματογραφικό απόσπασμα , στην περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή που έχει ενταχθεί στο Κτηματολόγιο.
10. Υπεύθυνη δήλωση του μεταβιβάζοντος σύμφωνα με το Νόμο 1337/1983 ότι τα κτίσματα του ακινήτου ανηγέρθησαν προ της 14/3/1983. Ή επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας οικοδομής σε περίπτωση έκδοσή της μετά την 14/3/1983 και έως την έναρξη ισχύος του Ν. 1577/85 Ή επικυρωμένο αντίγραφο της οικοδομικής αδείας και υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το Νόμο 1577/85 σε περίπτωση έκδοσης της άδειας οικοδομής μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 1577/1985.
11. Άδεια του Νομάρχη 1892/1990 αρ. 29 , σε περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται σε παραμεθόρια περιοχή.
12. Αν πρόκειται για αγροτεμάχιο κείμενο εντός περιοχής που λειτουργεί οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β), απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου γραφείου Τ.Ο.Ε.Β ότι δεν οφείλονται εισφορές αρδευτικών τελών.

Τι χρειάζεται ο αγοραστής:

1. Ο αγοραστής, αφού εξασφαλίσει την υπογραφή του πωλητή, πρέπει να καταθέσει σε τρία αντίτυπα τη δήλωση φόρου μεταβίβασης. Οι δηλώσεις αυτές συνοδεύονται από φύλλα υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου που πρόκειται να μεταβιβαστεί. Εδώ χρειάζεται η βοήθεια συμβολαιογράφου.
2. Αν ο αγοραστής πρόκειται να αποκτήσει πρώτη κατοικία, κατά την υπογραφή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης πρέπει να υποβάλει και υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 (ότι δεν έχει πάρει άλλη φορά φοροαπαλλαγή για απόκτηση πρώτης κατοικίας, ότι δεν έχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε άλλο σπίτι ή διαμέρισμα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση αρτιότητας με τοπογραφικό από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο ). Ο φόρος μεταβίβασης υπολογίζεται επί του τιμήματος που αναγράφεται στο συμβόλαιο και καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης.
3. Τέλος, κατά την υπογραφή των συμβολαίων θα κληθείτε να υπογράψετε και άλλες υπεύθυνες δηλώσεις που να αναφέρουν ότι το ακίνητο δεν βρίσκεται σε ρέμα, παραλία ή αιγιαλό, καθώς και ότι το ακίνητο δεν πρόκειται να αλλάξει απότομα χρήση μετά την αγορά του κ.λ.π. Μετά την υπογραφή των συμβολαίων, ένα αντίγραφο κατατίθεται από τον αγοραστή (μπορεί να κατατεθεί και από το συμβολαιογράφο) στο υποθηκοφυλακείο, προκειμένου ο νέος ιδιοκτήτης να αποκτήσει το Πιστοποιητικό μετεγγραφής του ακινήτου.
Επικοινωνήστε μαζί μας  |  Site Map


Image
Image
image